> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  Akira 2024 <

1 godzina programowa: 25% zniżki na pełną wejściówkę
2 godziny programowe: 50% zniżki na pełną wejściówkę
3 godziny programowe i więcej: 100% zniżki na pełną wejściówkę