Regulamin „Konkursu Cosplay” na Festiwalu Akira 2024

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu Cosplay” podczas Festiwalu Akira 2024 jest:

MBB Marketing Maciej Bryła

NIP: 7123079209

 1. Wszelkie pytania dotyczące „Konkursu Cosplay” prosimy kierować na adres mailowy program@akiracon.pl
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Najlepszy Strój” oraz Inscenizacja” (scenka):
 3. Zadaniem uczestników w kategorii „Najlepszy Strój” jest stworzenie własnoręcznie przygotowanego cosplayu i zaprezentowanie go przed jury i publicznością.
 4. Zadaniem uczestników w kategorii „Inscenizacja” (scenka) jest przygotowanie oraz odegranie przed publicznością i członkami jury dowolnej scenki związanej z prezentowanym przez siebie cosplayem.
 5. W kategorii “Inscenizacja” dozwolone są również występy grupowe.
 6. W Kategorii „Najlepszy strój” dozwolone są również Original characters (OC)
 7. Każdy przyjęty uczestnik „Konkursu Cosplay” otrzymuje darmową wejściówkę na Festiwal Akira 2024, którą otrzymuje w kasie akredytacyjnej w dniu festiwalu. UWAGA! Darmowe wejściówki nie są możliwe do uzyskania w systemie sprzedaży internetowej. Ze względu na politykę firmy odpowiedzialnej za internetową sprzedaż biletów na Festiwal Akira 2024, bilety zakupione tą drogą nie podlegają zwrotowi.

II Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej wydarzenia: https://akiracon.pl/formularz-zgloszeniowy/. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, w przeciwnej sytuacji zgłoszenie zostanie odrzucone.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 maja 2024 r. o godzinie 23:59
 3. Informacje zwrotne o akceptacji zgłoszenia do „Konkursu Cosplay” przekazane zostaną do 29 maja 2024r. do godziny 23:59.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji uczestników.
 5. Uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem dostarczenia uprzednio zgody od rodziców/opiekunów – Zgoda rodzica.pdf
 6. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu należy powiadomić organizatorów co najmniej 5 dni przed konkursem – po tym czasie wprowadzenie zmian jest niemożliwe.
 7. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, nie może również zawierać odwołań politycznych, zachowań rasistowskich, obrażać uczuć religijnych oraz wyśmiewać mniejszości seksualnych.
 8. Uczestnik biorący udział w kategorii “Najlepszy Strój” może zostać nagrodzony również w kategorii “Inscenizacja” z zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
 9. Cosplay może być przygotowany na podstawie wybranej postaci z popkultury, bądź original character (tzw. OC). W obu przypadkach należy dostarczyć grafikę referencyjną, na której uczestnik opierał swój koncept.

 

III Przebieg konkursu

 1. W „Konkursie cosplay” udział mogą wziąć wyłącznie zgłoszeni w terminie uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstępstwa od tej zasady w szczególnych sytuacjach.
 2. Najlepszy Strój”
  Każdy z uczestników biorących udział w „Konkursie Cosplay” w kategorii „Najlepszy Strój” musi zaprezentować się w stroju przed właściwym konkursem na tzw. rundzie jury (bez udziału publiczności). Informacje o godzinie oraz miejscu odbycia się rundy jury zostaną przesłane uczestnikom w mailu potwierdzającym uczestnictwo.
  Uczestnicy mają za zadanie przygotować cosplay wykonany własnoręcznie przynajmniej w 60% – Pozostałe 40% może zawierać gotowe elementy stroju (np. peruka, rękawiczki, buty, biżuteria). Dopuszczone jest również użycie elementów przygotowanych przez osoby trzecie, jednak nie mogą stanowić one więcej niż 30% stroju. Każdy element nie wykonany własnoręcznie musi zostać zgłoszony sędziom na początku rundy jury. Podczas rundy jury uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania cosplayu oraz przedstawienia procesu jego tworzenia. Zalecane jest przygotowanie zdjęć z procesu tworzenia np. w formie wydruku, folderu w telefonie lub zdjęć na pendrivie dla ułatwienia oceny. Jury oceniać będzie zgodność z obrazkiem referencyjnym, szczegółowość i staranność oraz własnoręczność wykonania stroju oraz sposób prezentacji uczestnika. 

Prezentacja na scenie
Dla uczestników kategorii “Najlepszy strój” dopuszczalny jest występ w formie “catwalk” – maksymalnie 1 minuta (krótka prezentacja stroju w formie wybiegu do wybranej przez siebie muzyki) lub w formie „Inscenizacji” – maksymalnie 3 minuty ( scenki) [patrz niżej]

 1. Inscenizacja”
  Każdy z uczestników biorących udział w „Konkursie Cosplay” w kategorii „Inscenizacja” występuje na scenie do wybranego przez siebie podkładu. . Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować scenkę z udziałem cosplayowanej przez siebie postaci. Scenka może być inscenizacją fragmentu serii, wykorzystywać dźwięki, muzykę oraz dialogi pochodzące z różnych utworów popkulturowych lub być prezentacją talentu uczestnika. Ocenie podlega przede wszystkim pomysł i wykonanie artystyczne scenki, jak również odwzorowanie klimatu i charakteru prezentowanej postaci. Dozwolone jest użycie cosplayu zarówno wykonanego własnoręcznie, jak i pochodzącego z innych źródeł.
  W tej kategorii można brać udział zarówno solo jak i w grupie do 5 uczestników.
  Czas występu solo: maksymalnie 3 minuty
  Czas występu grupowego: maksymalnie 5 minut.
 2. Niedozwolone jest używanie niebezpiecznych rekwizytów takich jak prawdziwe noże, miecze; nie zezwala się również na używanie ognia, kwasów, żrących płynów, bomb dymnych. Dopuszczone jest używanie replik broni. W prezentacjach zabronione jest zanieczyszczenie sceny (np. sypanie brokatu, wiórków, koralików, jak również użycie płynnych substancji) oraz rzucanie rzeczy w widownię; odstępstwo możliwe jest jedynie przy uzyskaniu bezpośredniej zgody od organizatorów oraz z założeniem, że uczestnik bezpośrednio po swoim występie sprzątnie scenę – musi się to jednak odbyć w czasie przewidzianym na występ.
 3. Materiały audiowizualne dopełniające prezentację na scenie (obraz, muzyka) należy przekazać Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym. Zalecane jest przyniesienie materiałów audiowizualnych również na pendrive.  

IV Wyniki i nagrody

 1. Występy będą oceniane przez trójkę sędziów. Wyniki zaprezentowane zostaną do godziny od zakończenia konkursu. Decyzje są jawne i ostateczne.
 2. Nagrody rozdzielone zostaną według niżej podanego schematu:

a) „Najlepszy Strój” – 500 zł

b) „Inscenizacja” – 300 zł  

Dodatkowo, Jury może przyznać nagrody wyróżnienia pozostałym uczestnikom. 

 1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do 30 dni po zakończeniu festiwalu.
 2. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody, może ona zostać wysłana do niego pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy (w tym celu należy skontaktować się z organizatorami mailowo lub telefonicznie).

V Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez uprzedniego informowania o tym. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.akiracon.pl.
 2. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 3. Uczestnicy poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie i nagrywanie filmów z wykorzystaniem ich wizerunku, a także udostępnianie ich w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wydarzenia celem promocji i archiwizacji materiałów z tegoż wydarzenia. Dodatkowo, cały materiał filmowy z Konkursu Cosplay będzie udostępniony jako stream na żywo w kilku pomieszczeniach na terenie Festiwalu Akira.
 4. Każdorazowy przypadek niezastosowania się do regulaminu skutkuje niedopuszczeniem do konkursu bądź dyskwalifikacją.
 5. Decyzje organizatora są niepodważalne i nie podlegają zaskarżeniu.