REGULAMIN Plebiscytu Itasha CARCosplay – Ogólnopolski Konkurs Cosplay Aut i Motocykli na Festiwalu Spotkań Kultur Akira 2024

 1. Postanowienia początkowe

 1. Organizatorem Itasha CARCosplay – Ogólnopolski Konkurs Cosplay Aut i Motocykli” zwanym dalej „Itasha CARCosplay podczas Festiwalu Spotkań Kultur Akira 2024 jest;

  MBB Marketing Maciej Bryła
  NIP: 7123079209

 2. Organizaror reprezentowany jest przez osobę w odblaskowej kamizelce z napisem na plecach Organizator posiadającą odpowiedni identyfikator.

 3. Do konkursu mogą przystąpić:

 1. Samochody i Motocykle, których wygląd jest w jakimś stopniu związany z stylem JDM (samochód wyprodukowany przez japońskie firmy) bądź Itasha (samochód lub motocykl, którego karoseria została ozdobiona postaciami z anime, mangi lub gier)

 2. Pojazdy „egzotyczne”,”nietypowe” lub “wyjątkowe” nie będzie obowiązywać powyższy punkt. Jednakże o tym czy auto jest egzotyczne lub nietypowe będzie decydował Organizator. W gestii Uczestnika będzie udowodnienie wyjątkowości danego modelu.

 1. Organizator przeprowadzi selekcję wiadomości nadesłanych drogą mailową, wyłonienie pojazdów jak i uczestników zostanie ogłoszone za pomocą Facebooka oraz Instagrama.

 2. Wszelkie pytania dotyczące „Itasha CARCosplay” prosimy kierować na adres mailowy konkurscarcosplay@gmail.com

 3. Każdy uczestnik otrzymuje darmową wejściówkę na Festiwal.

 1. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem wiadomości e- mail, którą należy wysłać na adres konkurscarcosplay@gmail.com

  . W treści należy zawżeć poniższe informacje:

 1. Marka i model pojazdu:

 2. Jaka postać widnieje na pojeździe:

 3. Skąd pochodzi:

 4. zdjęcia karoserii oraz numer rejestracyjny

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2024r. o godzinie 23:59.

 2. Informacje zwrotne o akceptacji zgłoszenia do „Itasha CARCosplay” przekazane zostaną do 18 maja 2024r. do godziny 23:59.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 4. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu należy powiadomić organizatorów co najmniej 5 dni przed konkursem – po tym czasie wprowadzenie zmian jest niemożliwe.

 1. Przebieg plebiscytu

 1. W „Itasha CARCosplay” udział mogą wziąć wyłącznie zgłoszeni w terminie uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstępstwa od tej zasady w szczególnych sytuacjach.

 2. Pojazdy muszą pozostać na terenie festiwalu przez całą sobotę tj. 01.06.2024r

 3. Podczas trwania Festiwalu odbędzie się plebiscyt, który ma wyłonić najładniejsze auto z pośród wszystkich pojazdów, które przeszły weryfikację organizatora i zostały wpuszczone na teren wydarzenia.

 4. W ramach współpracy każdy z odwiedzających Noc Kultury może otrzymać kartę do głosowania. Będzie na niej miejsce do wpisania modelu/rejestracji auta na, które oddaje swoj głos jako najładniejsze ze zgromadzonych.

 1. Wyniki i nagrody

 1. Na koniec Festiwalu Organizatorzy zliczą głosy. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na podsumowaniu festiwalu. Łączna pula nagród 4000 zł.

 1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do 30 dni po zakończeniu festiwalu.

 2. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody, może ona zostać odesłana do niego pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy (w tym celu należy skontaktować się z Organizatorami mailowo lub telefonicznie).

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia pojazdu na teren Festiwalu w przypadku rażącego naruszenia zasad estetyki pojazdu (np. nadmierna rdza, odpadające elementy) lub gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu Uczestników.

 2. Na terenie Festiwalu obowiązuje umowne ograniczenie prędkości do 10km/h (tempo patrolowe).

 3. Zabrania się każdej formy upalania (palenie gumy, szarżowanie przy wjeżdżaniu czy wyjeżdżaniu z parkingu, driftowanie itp).

 4. Dopuszcza się jednorazowe „przygazówki” ale tylko za zgodą Organizatora.

 5. Na parkingu Organizator określa miejsce gdzie uczestnik ma zaparkować pojazd. Zaparkować należy w wyznaczonym miejscu postojowym, tak by pozostawić jak najwięcej przestrzeni dla stojących obok innych pojazdów.

 6. Na terenie spotkania zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

 7. Na parkingu należy pozostawić po sobie porządek.

 8. Uprasza się o nie puszczanie głośno muzyki z samochodu na terenie Festiwalu.

 9. Wszystkie uwagi i problemy proszę zgłaszać Organizatorowi.

 10. Nie stosowanie się do Regulaminu skutkować będzie ostrzeżeniem lub całkowitym wydaleniem z Festiwalu.

 11. W przypadkach nieokreślonych w regulaminie mają zastosowanie Przepisy Polskiego Prawa.

 12. Uczestnictwo w Plebiscycie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.